Personal

Dita Botërore e Telekomunikacionit dhe Shoqërisë së Informacionit

🔊 Data 17 maj u vendos nga OKB si Dita Botërore e Telekomunikacionit dhe Shoqërisë së Informacionit, për të rritur ndërgjegjësimin për mundësitë që sjell përdorimi i internetit dhe teknologjive të tjera të informacionit dhe komunikimit (TIK) për shoqëritë dhe ekonomitë, si dhe mënyrat për të kapërcyer ndarje dixhitale.
Abissnet mori liçencën e I-rë të ofrimit të shërbimit të internetit në vitin 1998, duke u bërë kompania e parë shqiptare e këtij lloji.
Sot është një nga kompanitë më të rendësishme të Telekomunikacionit në Shqipëri, duke ofruar Internet me Fibër, Telefoni, IP Tv, Shërbim Data, Hostim etj.😷 Kriza COVID-19 jo vetëm që ka theksuar rolin kritik të teknologjive të informacionit dhe komunikimit (TIK) për funksionimin e vazhdueshëm të shoqërive, por gjithashtu ka sjellë në pah pabarazitë befasuese dixhitale midis dhe brenda vendeve.

Leave a Reply